Zarzut

« Back to Glossary Index

Jest zakończeniem dochodzenia wstępnego przez prokuraturę, jeżeli nie umorzy ona postępowania. Sprawa trafia do sądu, a dalsze prowadzenie postępowania karnego przejmuje sąd karny. Rozpoczyna się procedura tymczasowa. Akt oskarżenia określa oskarżonego, czas i miejsce popełnienia czynu oraz cechy prawne czynu. Należy w nim wymienić obowiązujące przepisy karne i dowody. Sąd bada wystarczające podejrzenie i doręcza oskarżonemu akt oskarżenia, który może wypowiedzieć się na temat tego stanowiska. O ile po upływie terminu do wniesienia pozwu nie ma żadnych zastrzeżeń, postępowanie główne zostanie wszczęte, a akt oskarżenia dopuszczony na rozprawę główną .

« Powrót do słownika