Odprawa pieniężna

« Back to Glossary Index

Wypłata przez pracodawcę na rzecz pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jego celem jest zrekompensowanie niedogodności ekonomicznych i społecznych poniesionych przez pracownika w wyniku utraty pracy.

« Powrót do słownika