Błąd w sztuce

« Back to Glossary Index

Działanie lub dalsze postępowanie specjalisty, które nie spełnia standardów kompetencji zawodowych i skutkuje możliwymi do udowodnienia szkodami dla jego klienta lub pacjenta. Taki błąd lub zaniedbanie może wynikać z zaniedbania, ignorancji (o ile specjalista powinien był wiedzieć) lub umyślnego wykroczenia.

« Powrót do słownika